Marx ve Engels’ in Klasiklerinden Hareketle… Marksizmin Gözünden Hukuka Bakış

Marksizmin hukuka bakışı başlığı teorik incelemelerin çok aşındırılmamış alanlarından birini oluşturmaktadır. Konu, geniş anlamda reel sosyalizm deneyi ile beraber ele alınmayıp, salt daha öznel bir alan olarak Marksizmin yaratıcılarının hukuk anlayışına indirgenirse, gerek yerli ve gerekse yabancı teorik çalışmalarda konunun ne kadar az işlendiği…

Küçük Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi

Küçük burjuva, uzun yıllar sürecinde oluşmuş düşünce ve alışkanlıkların dar çemberi içinde sıkışıp kalmış, bu çemberlerin dışına çıkamayıp, kurulu makine gibi düşünen bir varlıktır. Ailenin, okulun, kilisenin, “hümanist” edebiyatın etkisi, “yasaların ruhu”, burjuva “gelenekleri” denilen bütün şeylerin etkisi küçük burjuvaların kafalarında bir saatin çarklarına…

SANATTA EGEMEN OLAN SOSYALİSTLERDİR

Ahmet Hakan ’ın 17.03.2015 tarihli köşeyazısında “Sanat ve edebiyatta sol egemenliği” başlıklı bir bölüm yer aldı. “Kod Adı Koz” isimli filmin yönetmeninin sözleri üzerine bu yazıyı kaleme almış. Yönetmen demiş ki; “Sinema ve edebiyat dünyasına sol görüşlüler hakimdir. Bizim camiadan da birilerinin çıkıp böyle…

Ahmet Telli vicdanımızdır

Suyun bile çürüdüğü eylül fırtınasının karanlık dönemlerinde, belki yine gelirim demiştir. Şiiri tanımamda, sevmemde Türkiye Yazıları dergisinin payı büyüktür. Liseli yıllarımın dergisidir. Ben derginin son dönemlerine denk geldim. O dönemde ve sonrasında iyi bir dergi izleyicisi ve okuruydum. Taşrada kültürel ve sanatsal anlamda nefes…

Ölümsüz bir kaynak: Adnan Yücel

Kavgamızın şairi, yoldaşımız Adnan Yücel “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” -ve olduğunda da- yaşayacak, yaşayacak, yaşayacak!.. Şiir, ruhunu ve omurgasını oluşturan imgelerini, beslendiği kaynağın sınırları ölçüsünde üretir. Bu kaynak, tarihin-toplumun-doğanın tüm anlamlı değerleri ile sınırsızca buluşan bir derinlikte ise eğer, şiir de imgelerini o…

“Faşizm bir ideoloji değil bir kötülüktür”

Thomas Mann’ın faşizm üstüne bir cümlesini anımsıyorum: “Faşizm bir ideoloji değil bir kötülüktür” diyordu. Sanırım, faşizm üstüne söylenmiş en anlamlı sözlerden biri budur. Nedir faşizm? Üstünde en çok birleşilen tanım şu: Proletarya devriminin ortaya çıktığı sıralarda beliren büyük sermaye diktatörlüğü. Şimdiye dek gelip geçmiş…

Aşk Devrimcidir

Yaşamın bütünüyle paylaşıldığı; sevginin, hareketten doğaya, dostlardan insanlığa dek geniş bir yelpazede karşılık bulduğu durumlarda, sevgililer arasındaki bağ zayıflamaz, aksine güçlenir. Aşk devrimcidir;insanın algı ve hislerini düşsel menzillere değdirir. Aşka dair beş tanım: 1- Bir devrimcinin sahip olduğu en önemli özellik aşktır (Che) Gerçek…

Halkı Kırmakla Yenmek Aynı Şey Değildir

Ülkeyi yönetenlerin 30 yıl gibi uzun bir zaman diliminden bu yana iktidar uygulamalarında baş sıraya oturttukları konu hiç değişmedi: “Ülkenin huzur ve güvenliği.” Bu sözü o kadar dillerine doladılar ki, bununla yatıp, bununla kalkar oldular. Huzur ve güvenlik her yeni gelen yönetimin baş sorunu…

Başkaldırıyorum, öyleyse varız!

“Kırbaçlama bitmiş fakat Qasimodo için henüz her şey bitmemişti… bir saatlik teşhir cezasını da çekmesi lazımdı. Hepsi Jan Comenius’un eski fizyolojik ve psikolojik sözcük oyununu haklı çıkarmak uğruna: Surdus absurdus. Böylece, kum saatini ters çevirdiler ve adaletin tam anlamıyla yerine gelmesi için kamburu çarkın…

NE İÇİN SANAT

Sanat söz konusu olduğunda “sanat sanat içindir”, “sanat halk içindir gibi anlayışlar” sanata yön veren temel tartışma konularının başında gelir. Çelişkinin her iki ucunu temsil eden bu bakış açılarının ortak noktası ise aslında sanatın sınıfsal olduğuna vurgu yapmasıdır. Bu anlayışlardan ilki, sanatı tarihsel köklerinden…

Common phrases by theidioms.com