YAŞLI ADAMLAR

Akşamdır, yaşlı adamlar oturur kahvelerde
Dünyaya sanki söylenecek son bir sözleri kalmıştır
Çıkınlarda saklanan buruşuk paralar gibi
Hastalıkta, düğünde, ölümde kullanılacak
Bir damla düşecek, bardak taşacaktır
Hiçbir sözlükte bulunmayan o tek kelime
Dilde paslanmadan, çekip gidilecektir dünyadan
Bilinmez niye doğar ay, kıkırdaşarak geçer kızlar
Minicik takunyaları, baygın bakışlarıyla
Kavunlarda bile aynı tad, niyedir yine?
Anason kokar deniz gecenin bir vaktinde
Onlardan sonra tufan kopmayacak mıdır?
Bir yağmur yağacak, taş filiz sürecek
Ağaçların kökleri ayaklarına dolanacaktır
Donacaktır bir yel yüzlerinin çizgilerinde
Hepsi kendi tarihini ölümüyle yazacaktır.

1983

Ahmet Erhan

Common phrases by theidioms.com