MEKTUPLAR VE YANITLAR

1.
Dost merhabaları nasıl da uzaklarda
Yalnızca mektuplar konuşur artık
Ürkek mektuplar tedirgin mektuplar
Kimi sımsıkı kapalı
Okunsun ve yırtılsın denilmiştir
Hücreler yorgun düşmüştür kiminde
Dalıp giden sözcükler
Sanki binlerce karanlığı delmiştir
Kimi dolaşmıştır diyar diyar
Bilinmez ki nereden nasıl gelmiştir

2.
Ey ölümü çatlatıp gülen ozan
İdam kararının arka sayfasında
“Cemre” adlı şiirler yazan
Baharın bedeli sen mi oldun
İçindeki sevince canlar kurban
Başka sözüm yoktur sana
Ak bir kağıt oldun artık sen
Bir yüzünde şiir
Bir yüzünde ferman

3.
İki mektup
İki aşk gibi durur iki yanımda
Bir yanım dışarda kaçak bir acı
Bir yanım sancılı bir sabır
Acı-sabır
Acı-sabır
Ve kahır ve kahır
Sanki kentlerin gözleri kör
Kalabalıkların kulakları sağır

4.
Ey yaşamı yasak vurgunu dost
Kimbilir şimdi
Hangi yağmalanmış kentin garında
Sessiz bir gürültü gibidir sesin
Özlemler kayıp giderken önünden
Binmek istersin belki bir trene
Tutulur ayakların binemezsin
Her sabah
Yeni umutlar aydınlatır yüzünü
Yeniden gurbetlenir için dönemezsin

5.
Bir karanfil var mektubunda
Bir de menekşe tarlası şiir
Söyler misin
Zindanda çiçekler nasıl yetişir

6.
Yine iki mektup var iki dosttan
Biri elden biri postadan
Birinde tümceler konuşur
Birinde tümcelerdeki gizler
Tutuşur sözcükler ikisinde de
Yanar dizeler
Ah o dizeler o dizeler
Ki şiirleşip dolaşır elden ele
Her biri bin soluk bin yürek tazeler

Adnan Yücel

Common phrases by theidioms.com