İLK IŞIK

– Haluk Tan için –
Sen sınıfa girdiğin zaman
Karanlıklar si!inirdi karatahtadan
Ağlayan kitaplar güler
Aç kalan umutlar beslenirdi
Önce içimizdeki kuşkuyu
Sonra korkuyu yıkardı bakışların
Sesinde sabahlar seslenirdi
Çiçek çiçek açılan gözlerimiz
Çakılıp kalırdı sevincin yüzüne
Bütün geçmiş gelecekle süslenirdi

Sen çıktıktan sonra sınıftan
Birinin sportotodan gelirdi sesi
Birinin kör bir karanlıktan
Biri bıyık bıyık binerken bir ata
Biri sakal sakal inerdi bir attan
Bir dahaki Türkçe dersine dek
inan ki
Bazen ağlardık yalnızlıktan

Sen ki bah çivanıydın güzelliğin
Henüz ışımamış yüreklerimize
Güneşin rengiyle güller diktin
O güvercin kanatlı kitapları
ilk sen tutuşturdun ellerimize
Bize düşüneeni değil
düşünmenin yüceliğini öğrettin
Bu yüzden de bir sabah vakti
Siirt illerine sürgün gittin

Adnan Yücel

Common phrases by theidioms.com