ATEŞİN VE GÜNEŞİN ÇOCUKLARI – 10

Merhaba kutsal Kythera
Üç güzeller yurdu
Tam üç bin yıl sonra merhaba
Nasıl geçti bunca yüzyıl
Şimdi “Narlıkuyu” diyorlar adına
Afrodit’i doğuran ak köpükler
Şimdi balık kılçıklarıyla dolu yalnızca
Ve üç güzeller hamamında
Mısırlı bir dişi yosma

Nerede kaldı Apollon şenlikleri
Sen söyle üç güzellerin en genci Thelia
Nerede kaldı o ışık ve parlaklık
Yaşama sevinci ve doğadaki doğurganlık

Önce hanginiz aldı o tanrıçayı kollarına
Hanginiz kutsadı
Hanginiz ovdu kutsal kokulu çiçeklerle
Ve hanginiz saldı suların sonsuz kollarına
O sular ki ilk aşkıydı Poseidon dalgalı
Kıbrıs’ta çıkmadan önce karaya

Yunuslar sevişerek eşlik ettiler o tanrıçaya
Sen söyle Aglaia
Hangi ışık aydınlattı yolunu
Kıbrıs’tan Girit’e ve oradan Ida dağına
Merhaba kutsal Kythera
Gaia tanrıçanın üç güzel kızı merhaba
Tam üç bin yıl sonra
Şimdi “Narlıkuyu” diyorlar yurdunuza
Kız Kalesi efsaneleşmiş bir yalan
Ve Kharitlerin Koritlere dönüşmesi
Roma’nın saray duvarlarında bir ilan

Önce Hesiodos’tan tanıdım sizleri
Sonra bizim İzmirli Homeros’tan
Sizinle baştan başa Anadolu’ydu Eski Yunan
Bugünkü Yunanistan’sa köhne bir Hellenistan
Dinleyin üç güzeller
İnsanoğlu merhaba diyor doğaya
Milattan önce beş yüz seksen beş yılının
Yirmi sekiz Mayıs’ında
Haykırıyor dünya Miletli Tales’in ağzında

Merhaba ey doğa – sen kimsin?
Ve yanıt veriyor doğa
Ben senin ananım ey insanoğlu – tanımadın mı?

Merhaba kutsal Kythera
Tam üç bın yıl sonra merhaba
Önce dinler unutturdu seni
Sonra nal sesleri ve kılıçlar
Kan içinde devrilirken su başlarında ceylanlar
Ötmedi bir daha kıyılarda
Ne keklikler ne turaçlar
Fenikeli bir kral oğluydu Kliks
Europnesya’dan Gaia’ya
Klikya dedi bu güzel yurdunuza

Roma’dan sonra bu topraklarda
Ne tanrılar kaldı ne krallar
Ne tahtlar kaldı ne saltanatlar
Dört nala geliyordu çünkü yağmacılar
“Dört nala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi” uzanıyordular
Bilemiyordular – göremiyordular – söyleyemiyordular
Yalnızca yakıp yıkıyordular
Ve bir Allah adına
Bin allahı kurban ediyordular

Merhaba kutsal Kythera
Tam üç bin yıl sonra merhaba
Ne çevreni kuşatan nar çiçekleri
Ne de seni gölgeyen Mısırlı yosma
Duy sesimi ey Aglaia
Hiçbiri yetmiyor parlaklığına
Duy sesimi ey Europnesya

Hiçbiri yetmiyor doğurganlığa
Duy sesimi ey Thelia
Hiçbiri yetmiyor coşkularıma

Sizi unutturan Romalı bir yalanım belki
Su başlarında vurulan ceylanım ya da
Ya da bir Allah adına
Bin allahı kurban diye sunanım
Bilemedim bunca yıl kahrolayım

Adnan Yücel

Common phrases by theidioms.com